Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Sepcial Promotion

      

mgr Kamila Marcinowska psycholog kliniczny, logopeda, pedagog. Autorka programu Zintegrowanej Terapii Jąkania łączącego doświadczenie własne jako osoby jąkającej się oraz elementy z zakresu logopedii i psychologii, w tym dialogu motywującego, radzenie sobie z lękiem, elementy pracy z ciałem oraz techniki upłynniających mowę. Czujny obserwator nowości naukowych z zakresu terapii niepłynności mowy. W okresie studiów logopedycznych na Uniwersytecie Warszawskim uczestniczyła jako praktykantka w terapii prowadzonej przez dr. Krzysztofa Szamburskiego oraz innych specjalistów terapii jąkania w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP”. Pod kierunkiem dr. Krzysztofa Szamburskiego napisała bardzo dobrze ocenioną pracę „Niepłynność mowy u dzieci w wieku przedszkolnym; niwelowanie objawów poprzez oddziaływanie w środowisku naturalnym dziecka”. Poszerzając wiedzę i zakres terapeutyczny w pracy z osobami jąkającymi się ukończyła Warsztaty naukowo-szkoleniowe – I i II stopień: „Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną”prowadzone przez dr. Mieczysława Chęćka, warsztat „Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym/wybiórczym” oraz szkolenie „Terapia Poznawczo-Behawioralna Dzieci i Młodzieży”. Na co dzień prowadzi prywatną praktykę psycho-logopedyczną oraz pracuje jako psycholog w Szkole Podstawowej w Józefinie. Prywatnie – żona Krzysztofa i mama Magdaleny. W czasie wolnym interesuje się ikonopisarstwem oraz dogoterapią.

Konsultacje prowadzi w bezpiecznej, przyjaznej atmosferze, dbając również o to, aby wytyczony cel był realizowany w momencie gdy jest gotowość na zmianę. Dlatego dużą wagę przywiązuje do budowania podstaw oraz przekazania szerokiego spektrum dostępnych metod terapeutycznych w celu zindywidualizowania terapii.


W swojej pracy kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Logopedy.

Kwalifikacje zawodowe:

Uczestniczyła, między innymi, w szkoleniach i warsztatach:

2016 | Terapia Poznawczo-Behawioralna Dzieci i Młodzieży
2016 | Dialog Motywujący w pracy z klientem niezmotywowanym do zmiany
2016 | Jak budować więzi dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej
2015 | Samouszkadzanie i zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży
2015 | Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - warsztaty dla trenerów
2009 | Depresja jak ją poznać i zrozumieć
2009 | Neuropsychologia kliniczna
2009 | Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniach
2008 | Przeciwdziałanie przemocy interpersonalnej – rozpoznanie i strategie postępowania
2009 | Interwencja wobec osób uzależnionych od alkoholu
2009 | Przestępstwa seksualne jako przedmiot pomocy psychologicznej
2006 | Psychologia sekt

W okresie studiów uczestniczyła jako praktykantka w terapii prowadzonej przez dr. Krzysztofa Szamburskiego oraz innych specjalistów terapii jąkania w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej "TOP" .

Pod kierunkiem dr. Krzysztofa Szamburskiego napisała ocenioną bardzo dobrze pracę "Niepłynność mowy u dzieci w wieku przedszkolnym niwelowanie objawów poprzez oddziaływanie w środowisku naturalnym dziecka".

Poszerzając wiedzę i zakres terapeutyczny w pracy z osobami jąkającymi się ukończyła WARSZTATY NAUKOWO - SZKOLENIOWE – I i II STOPIEŃ
DIAGNOZA I TERAPIA JĄKANIA I INNYCH ZABURZEŃ PŁYNNOŚCI MÓWIENIA Z UWZGLĘDNIENIEM KONSEKWENTNEJ WSPÓŁPRACY Z RODZINĄ prowadzone przez dr. Mieczysława Chęćka.